Psychoterapia indywidualna

Prowadzę psychoterapię w  oparciu o nurt psychodynamiczny. Celem terapii jest zmiana nieświadomego, uwewnętrznionego wzorca relacji, który stanowi źródło występujących problemów i objawów. Przepracowanie dominujących konfliktów wewnętrznych umożliwia osobom zgłaszającym się na psychoterapię odczuwanie satysfakcji w  życiu pomimo doświadczanych przeszkód i trudności, które są nieodłącznym elementem życia.

Częstotliwość sesji zależy od specyfiki problemu, ale najczęściej jest to jedno lub dwa spotkania w tygodniu. Jedna sesja trwa 50 minut.

Psychoterapię poprzedzają konsultacje psychologiczne. Obejmują zwykle kilka spotkań i służą rozpoznaniu potrzeb zgłaszającej się osoby. Umożliwiają przyjrzenie się temu, czego dotyczy główny problem i pomagają wybrać odpowiednią formę pomocy.

Diagnoza psychologiczna

Oferuję diagnozę w zakresie procesów poznawczych: badania funkcji pamieciowych, inteligencji. 
Badanie diagnostyczne odbywa się (w zależności od zakresu badań) w ramach 1-3 wizyt. Otrzymują Państwo opinię z wynikiem badań psychologicznych.